IT biztonsági tanácsadás

Üzleti céljaink elérése és az ügyfélbizalom növelése érdekében Tanácsadóink megerősítik Szervezetének információbiztonságát az információbiztonsági irányítási rendszerek kiépítésével (ISMS); szabályzatok (ISO 2700x, 2013 évi L trv.), üzletmenet-folytonossági és katasztrófa-elhárítási tervek (BCP, DRP), eljárásrendek készítésével, üzleti hatáselemzések (BIA), kockázatelemzések végrehajtásával és intézkedési tervek kialakításával, biztonságtudatossági oktatások tartásával. 

IT biztonsági auditok

Tanácsadóink vállalják IT biztonsági auditok végrehajtását, a Szervezete auditra való felkészítését, illetve audit alatti támogatását.
Az IT biztonsági audit során értékelik a szervezet meglévő kontrolljait, azok összefüggéseit, külső vagy belső IT biztonsági követelményrendszernek, ajánlásoknak, jogszabályi előírásoknak való megfelelősségét.
Pl.: ISO 27001, Ibtv, KIB25., NIST 800-53, stb.

Információbiztonsági felelős

Az Információbiztonsági felelős a Szervezet szerves része. Feladata az Az információbiztonsági irányítási rendszer (ISMS) működtetése, amely magába foglalja a kontrollrendszer fejlesztését; eljárások kialakítását; belső vizsgálatok, auditok lefolytatását és követését; kockázatok rendszeres értékelését; javaslatok kidolgozását, követését; a szabályzatokban megfogalmazott feladatok ellátását, biztonságtudatosság növelését.

Rólunk

Küldetésünk

Referenciák

Dokumentumok

FacebookLinkedIn